JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Kontroly kotlů od 1.1.2017

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, § 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

Provozovatel stacionárního zdroje (fyzická nebo právnická osoba) je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Povinnost zajistit provedení první kontroly byla stanovena do 31. prosince 2016. Kontrolu mohou provádět oprávněné osoby ze seznamu odborně způsobilých osob, který lze nalézt na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Doklad o provedené kontrole, stvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší, si provozovatel ponechá pro případné prokazování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Ukončení gynekologické ordinace v Bohuňovicích

MUDr. Topič oznamuje ukončení činnosti gynekologické ordinace v Bohuňovicích s účinností od 1. února 2017.

Všem pacientkám gynekologické ordinace v Bohuňovicích nabízí služby v ambulanci ve Šternberku Opavská 1.

Tříkrálová sbírka 2017

Letos jako už tradičně proběhla v obci Hlušovice Tříkrálová sbírka.

Výnos činil v obci Hlušovice celkem 16.978,- Kč.

Realizace projektu „Rozšíření kapacity Mateřské školy Hlušovice“

logo-EU.jpg

logo-EU.jpg
logo-MMR.jpg
logo-MMR.jpg
                

V dubnu 2016 byla do Integrovaného regionálního operačního programu (jednoho z operačních programů EU) podána dotační žádost k projektu, jehož hlavním cílem je zvýšit kapacitu Mateřské školy v Hlušovicích na 41 míst (nárůst z původních 25 míst). Jak totiž vyplývalo z demografické studie, místní mateřská škola je velmi vytížena, a z toho důvodu je její kapacita dlouhodobě plně obsazena. Plánované stavební úpravy, především v části stávajícího sídla obecního úřadu, tedy povedou k rozšíření prostor pro předškolní vzdělávání dětí. Navíc, mateřská škola bude více přístupná i bezbariérově. Podaná žádost o dotaci byla úspěšná a projekt je v současnosti realizován s termínem ukončení v září 2017.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu mateřské školy o 16 míst, tedy ze současné kapacity 25 míst na budoucích 41 míst.

Předmět projektu a jeho výsledky: Hlavního stanoveného cíle bude dosaženo stavebními úpravami stávající mateřské školy, kdy dojde k rozšíření o prostory uvolněné po přestěhování obecního úřadu do rekonstruovaného objektu kulturního domu. Vznikne tak druhé oddělení mateřské školy.

Permanentky na HC Olomouc a VK UP Olomouc

1) možnost zapůjčení 2x permanentka na extraligový zápas HC Olomouc na OÚ

2) možnost zapůjčení 2x permanentka na extraligový zápas VK UP Olomouc na OÚ