JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Svoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 3.4.2017 začne v ranních hodinách svoz bioodpadu v obci Hlušovice.

Jarní úklid komunikací

Úklid komunikací upozornění řidičům parkujícím se svými vozidly na místních komunikacích

Dnem 28. 03. 2017 zahajuje Obec Hlušovice komplexní úklid komunikací

Strojní čištění přispívá ke zlepšení čistoty vaší ulice a tím ke zkvalitnění životního prostředí v místě Vašeho bydliště. Žádáme proto řidiče a majitele motorových vozidel, aby ve vlastním zájmu v den provádění strojního čištění neparkovali na místních komunikacích a nebránili tak průjezdu strojů pro úklid komunikací.

Děkujeme

Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sobota 11. 3. 2017

8:00 – 12:00

Hlušovice za tratí, směr na Dolany

 

mapa odpad

mapa odpad

Kontroly kotlů od 1.1.2017

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, § 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

Provozovatel stacionárního zdroje (fyzická nebo právnická osoba) je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Povinnost zajistit provedení první kontroly byla stanovena do 31. prosince 2016. Kontrolu mohou provádět oprávněné osoby ze seznamu odborně způsobilých osob, který lze nalézt na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Doklad o provedené kontrole, stvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší, si provozovatel ponechá pro případné prokazování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Ukončení gynekologické ordinace v Bohuňovicích

MUDr. Topič oznamuje ukončení činnosti gynekologické ordinace v Bohuňovicích s účinností od 1. února 2017.

Všem pacientkám gynekologické ordinace v Bohuňovicích nabízí služby v ambulanci ve Šternberku Opavská 1.