JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Strojní čištění - 3.11.2017

V obci Hlušovice dne 3.11.2017 proběhne strojní čištění. Proto vás žádáme, aby jste neparkovali na místních komunikacích a umožnili tak podzimní úklid obce.

DĚKUJEME

Senior park v Hlušovicích

Rozšiřování sítě Senior Parků pokračuje v Olomouckém kraji. Připravuje se projektová dokumentace pro sedmý Senior Park v obci Hlušovice, která leží v hanácké rovině asi 5 km severně od krajského města Olomouc, v nadmořské výšce 218 m n.m. Počet obyvatel k 31. 12. 2014 je 838.

Číst dál: Senior park v Hlušovicích

Hlušovice obsadily 2. místo ve třídění odpadu v Olomouckém kraji!

Tisková zpráva

18. 5. 2017

Potvrzeno – Olomoucký kraj stále patří k české špičce v třídění odpadů!

Dnes byly v Olomouci ohodnoceny nejlépe třídící města a obce.

Dnes byli ve Velké Bystřici oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2016. Ve 12. ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle velikosti obcí a měst.

V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartónů opět nejlepší občané Ostružné, kteří tak obhájili své vítězství z loňského roku, v kategorii obcí od 500 do 2 000 obyvatel uspěla obec Majetín, v kategorii obcí od 2 000 do 15 000 obyvatel zvítězilo město Hanušovice. Mezi městy nad 15 000 obyvatel třídí nejlépe lidé ve statutárním městě Olomouc.

Oceňovaná města a obce jsou lídry Olomouckého kraje, který také patří v třídění odpadů mezi nejlepší tři regiony v České republice. „Těší mne, že výtěžnost tříděného odpadu v našem kraji roste a potvrzuje se tak, že naši občané třídění odpadu přikládají stále větší váhu. Vždyť jen oproti roku 2015 vytřídil v průměru každý občan kraje o 3 kg odpadu více - v roce 2016 vytřídil každý občan kraje v průměru 48,9 kg plastů, papíru, skla a nápojového kartonu“, uvedl Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj s Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno 394 obcí a měst Olomouckého kraje. Zástupci těch nejlépe třídících se setkali 18. května ve Velké Bystřici, aby slavnostně převzali ceny v rámci již 12. ročníku celokrajské soutěže O Keramickou popelnici.

V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU POPELNICI

Kategorie do 500 obyvatel
 Pořadí Obec / město
1. místo Obec Ostružná
2. místo Obec Mutkov
3. místo Obec Lipina
4. místo Obec Hradčany-Kobeřice
5. místo Obec Hraničné Petrovice
Kategorie 501 – 2 000 obyvatel
 Pořadí Obec / město
1. místo Obec Majetín
2. místo Obec Hlušovice
3. místo Obec Grygov
4. místo Obec Charváty
5. místo Obec Tovéř
Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel
 Pořadí Obec / město
1. místo Město Hanušovice
2. místo Obec Mikulovice
3. místo Obec Velký Týnec
4. místo Město Jeseník
5. místo Město Šternberk
Kategorie nad 15 000 obyvatel
 Pořadí Obec / město
1. místo Statutární město Olomouc
2. místo Město Šumperk
3. místo Statutární město Prostějov

 

KONTAKT PRO MÉDIA

EKO-KOM, a.s., tisková mluvčí: Lucie Müllerová, tel.: 602 186 205

Tenisový kurt v provozu

Od 14.5.2017 bude otevřen tenisový kurt pro veřejnost.

Číst dál: Tenisový kurt v provozu

Výměna ŘP

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU (ŘP)?

V průběhu roku 2017 ve zvýšené míře vyprší platnost řidičských průkazů, protože v roce 2007 bylo v České republice vydáno historicky nejvíce ŘP s desetiletou platností. Nejsilnějšími měsíci byly březen, srpen, říjen a listopad. Konkrétně v působnosti Magistrátu města Olomouce se bude týkat výměna řidičských průkazů více než 12 tisíc řidičů. Proto doporučujeme držet se níže uvedeného postupu:

1. Nejprve zkontrolujte dobu platnosti vašeho ŘP

Řidičské průkazy pro skupiny vozidel A–B (včetně B+E) jsou vydávány s platností na dobu 10 let. U všech ostatních skupin vozidel (C–D) je platnost řidičského průkazu od 19. ledna 2013 omezena pouze na dobu 5 let. Konkrétní datum platnosti vašeho ŘP je uvedeno na řádku 4b. – viz. foto. O výměnu ŘP je možné požádat již 3 měsíce před skončením jeho platnosti.

2. Kde mohu podat žádost o výměnu ŘP?

Osobně se dostavíte na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt – našem případě na Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, budova Vejdovského 2, pracoviště ve 2. patře, kde úřednice na přepážce vytiskne vaši žádost o výměnu ŘP, kterou musíte vlastnoručně podepsat. Elektronické podání žádosti není možné.

3. Kdy se mohu dostavit na příslušné pracoviště magistrátu?

V pracovní dny s výjimkou pátku v těchto úředních hodinách:

ÚŘEDNÍ HODINY

Po 8.00–12.00 13.00–17.00 hod.

Út 8.00–12.00 13.00–15.30 hod.

St 8.00–12.00 13.00–18.00 hod.

Čt 8.00–12.00 13.00–15.30 hod.

DOPORUČUJEME NAŠIM KLIENTŮM K VYŘÍZENÍ ŘP VYUŽÍVAT TAKÉ MÉNĚ VYTÍŽENÝCH ÚŘEDNÍCH HODIN V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK, POPŘ. PRODLOUŽENÝCH ÚŘEDNÍCH HODIN VE STŘEDU.

4. Je možné rezervovat si čas prostřednictvím on-line objednávkového systému?

Ano, máte možnost elektronického objednání přes internet http://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky. Kapacita pro on-line objednávky je však omezena, proto v době zvýšeného počtu žadatelů o výměnu ŘP tak musíte učinit s dostatečným časovým předstihem.

5. Jaké doklady musím přinést s sebou?

Stávající řidičský průkaz, platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popřípadě cestovní pas s potvrzením o obvyklém bydlišti), 1x fotografi i (formát 3,5 x 4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele o výměnu ŘP.

6. Jak dlouhá je lhůta pro výměnu ŘP a jak vysoký je správní poplatek?

Výměna ŘP, kterým končí platnost a nedochází u nich k žádné jiné změně údajů, se provádí bezplatně ve lhůtě 20 dnů.

Za vydání nového ŘP ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů se hradí správní poplatek 500 Kč.

Lze ho uhradit v hotovosti či platební kartou v pokladně přímo v objektu Vejdovského 2, Olomouc.

7. Kdy a kdo může vyzvednout nový ŘP?

Zda je váš ŘP připravený k vyzvednutí lze zjistit on-line prostřednictvím webové stránky http://www.olomouc.eu/urad-online/stavy-zadosti/ridicske-prukazy .

Převzít nový ŘP můžete osobně (předkládáte platný doklad totožnosti, odevzdáváte stávající řidičský průkaz) nebo váš zmocněnec (předkládá ověřenou plnou moc, svůj platný doklad totožnosti a odevzdává váš stávající ŘP). Pro vyzvednutí nového ŘP platí úřední hodiny uvedené v bodě 3 a rovněž možnost využití on-line objednávkového systému – viz. bod 4.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE MŮŽETE DOTAZOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLECH 585 513 724, 585 513 734.