JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Výměna ŘP

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU (ŘP)?

V průběhu roku 2017 ve zvýšené míře vyprší platnost řidičských průkazů, protože v roce 2007 bylo v České republice vydáno historicky nejvíce ŘP s desetiletou platností. Nejsilnějšími měsíci byly březen, srpen, říjen a listopad. Konkrétně v působnosti Magistrátu města Olomouce se bude týkat výměna řidičských průkazů více než 12 tisíc řidičů. Proto doporučujeme držet se níže uvedeného postupu:

1. Nejprve zkontrolujte dobu platnosti vašeho ŘP

Řidičské průkazy pro skupiny vozidel A–B (včetně B+E) jsou vydávány s platností na dobu 10 let. U všech ostatních skupin vozidel (C–D) je platnost řidičského průkazu od 19. ledna 2013 omezena pouze na dobu 5 let. Konkrétní datum platnosti vašeho ŘP je uvedeno na řádku 4b. – viz. foto. O výměnu ŘP je možné požádat již 3 měsíce před skončením jeho platnosti.

2. Kde mohu podat žádost o výměnu ŘP?

Osobně se dostavíte na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt – našem případě na Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, budova Vejdovského 2, pracoviště ve 2. patře, kde úřednice na přepážce vytiskne vaši žádost o výměnu ŘP, kterou musíte vlastnoručně podepsat. Elektronické podání žádosti není možné.

3. Kdy se mohu dostavit na příslušné pracoviště magistrátu?

V pracovní dny s výjimkou pátku v těchto úředních hodinách:

ÚŘEDNÍ HODINY

Po 8.00–12.00 13.00–17.00 hod.

Út 8.00–12.00 13.00–15.30 hod.

St 8.00–12.00 13.00–18.00 hod.

Čt 8.00–12.00 13.00–15.30 hod.

DOPORUČUJEME NAŠIM KLIENTŮM K VYŘÍZENÍ ŘP VYUŽÍVAT TAKÉ MÉNĚ VYTÍŽENÝCH ÚŘEDNÍCH HODIN V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK, POPŘ. PRODLOUŽENÝCH ÚŘEDNÍCH HODIN VE STŘEDU.

4. Je možné rezervovat si čas prostřednictvím on-line objednávkového systému?

Ano, máte možnost elektronického objednání přes internet http://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky. Kapacita pro on-line objednávky je však omezena, proto v době zvýšeného počtu žadatelů o výměnu ŘP tak musíte učinit s dostatečným časovým předstihem.

5. Jaké doklady musím přinést s sebou?

Stávající řidičský průkaz, platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popřípadě cestovní pas s potvrzením o obvyklém bydlišti), 1x fotografi i (formát 3,5 x 4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele o výměnu ŘP.

6. Jak dlouhá je lhůta pro výměnu ŘP a jak vysoký je správní poplatek?

Výměna ŘP, kterým končí platnost a nedochází u nich k žádné jiné změně údajů, se provádí bezplatně ve lhůtě 20 dnů.

Za vydání nového ŘP ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů se hradí správní poplatek 500 Kč.

Lze ho uhradit v hotovosti či platební kartou v pokladně přímo v objektu Vejdovského 2, Olomouc.

7. Kdy a kdo může vyzvednout nový ŘP?

Zda je váš ŘP připravený k vyzvednutí lze zjistit on-line prostřednictvím webové stránky http://www.olomouc.eu/urad-online/stavy-zadosti/ridicske-prukazy .

Převzít nový ŘP můžete osobně (předkládáte platný doklad totožnosti, odevzdáváte stávající řidičský průkaz) nebo váš zmocněnec (předkládá ověřenou plnou moc, svůj platný doklad totožnosti a odevzdává váš stávající ŘP). Pro vyzvednutí nového ŘP platí úřední hodiny uvedené v bodě 3 a rovněž možnost využití on-line objednávkového systému – viz. bod 4.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE MŮŽETE DOTAZOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLECH 585 513 724, 585 513 734.

Svoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 3.4.2017 začne v ranních hodinách svoz bioodpadu v obci Hlušovice.

Jarní úklid komunikací

Úklid komunikací upozornění řidičům parkujícím se svými vozidly na místních komunikacích

Dnem 28. 03. 2017 zahajuje Obec Hlušovice komplexní úklid komunikací

Strojní čištění přispívá ke zlepšení čistoty vaší ulice a tím ke zkvalitnění životního prostředí v místě Vašeho bydliště. Žádáme proto řidiče a majitele motorových vozidel, aby ve vlastním zájmu v den provádění strojního čištění neparkovali na místních komunikacích a nebránili tak průjezdu strojů pro úklid komunikací.

Děkujeme

Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sobota 11. 3. 2017

8:00 – 12:00

Hlušovice za tratí, směr na Dolany

 

mapa odpad

mapa odpad