JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Poplatky

Každoročně na tomto místě upozorňujeme na nutnost úhrady poplatků za odpady.

K 31. srpnu doposud 10%  domácností neuhradilo poplatky za odvoz popelnic a taktéž nejsou uhrazeny poplatky za stočné, což svědčí o poměrně vysoké nekázni poplatníků. Připomínáme, že platit za odpad je zákonnou povinností každého občana a obec je povinna neuhrazené poplatky vymáhat.

Musíme všechny neplatiče upozornit, že dle obecně závazné vyhlášky je obec oprávněna poplatek, jenž nebyl včas uhrazen, zvýšit až na trojnásobek nebo jej následně vymáhat soudně.

Pokud tedy patříte mezi ty, kdo poplatky za odpad doposud neuhradili, máte možnost tuto chybu napravit do poloviny října. Po tomto datu budou všichni zbývající neplatiči obesláni s výzvou o doplacení poplatku navýšeného o penále.