JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Povinně zveřejňované informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Obec Hlušovice (dle vyhlášky 442/2006 Sb.)

 

1. Název povinného subjektu :                  

Obec Hlušovice

2. Důvod a způsob založení :                                   

Založen podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v posledních zněních

3. Organizační struktura :

Je dána zákonem o obcích č. 142/2000 Sb. ve znění posledních zákonů.

Orgány obce :

Zastupitelstvo obce Hlušovice :      Jaromír Malý

                                                       RNDr. David Friedecký Ph.D.

                                                       Jaroslav Jurka

                                                       Milan Skřivánek

                                                       Bohumila Šišková

                                                       Patrik Šuba

                                                       Urszula Tyrala

                                                       Jaroslav Římský

                                                       Kateřina Slavíčková

Starosta obce :                                Jaromír Malý

Místostarostka obce :                      RNDr. David Friedecký Ph.D.

Orgány zastupitelstva obce a starosty :

                                                       Výbor finanční – předseda               Bohumila Šišková

                                                                                   členka                  Jaroslava Kačerová

                                                                                   člen                     Jaroslav Římský

                                                       Výbor kontrolní – předseda              Urszula Tyrala

                                                                                     členka                Kateřina Slavíčková

                                                                                     člen                   Patrik Šuba

                                                       Komise sociální   - předseda              Milan Skřivánek

                                                                                      členka               Hana Křížová

                                                                                      členka               Anežka Kouřilová

                                                                                      členka               Marie Hradilová

Obecní úřad :

Starosta                                           Jaromír Malý

Místostarosta                                   RNDr. David Friedecký Ph.D.       

Administrativní pracovnice            Hana Křížová

Příspěvkové organizace :

Mateřská škola Hlušovice               ředitelka                            Mgr. Ivona Urbišová

Místní knihovna                             knihovnice                        Marie Šperlíková

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Hlušovice,  Hlušovice, Hlavní 89, 783 14 Bohuňovice

Obecní úřad Hlušovice, Hlušovice, Hlavní 89, 783 14 Bohuňovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hlušovice,  Hlušovice Hlavní 89, 783 14 Bohuňovice

4.3. Úřední hodiny

Pondělí  9.00 – 17.00

Středa    9.00 -  17.00

4.4. Telefonní čísla

Obecní úřad Hlušovice, tel.: 585 313 378

4.5. Čísla faxu

Obecní úřad Hlušovice, starosta : 585 155 067

4.6. Adresa internetové stránky

www.obechlusovice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s.pobočka Olomouc, účet č. 181 462 9339/0800

GE Money pobočka Olomouc, účet č. 201 550 113/0600

6. IČ: 00635677

7. DIČ: CZ00635677

8. ID datové schránky: fn9bk77

9. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Obecní závazné vyhlášky :             č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

                                                       č. 2/2004 o znaku a praporu obce Hlušovice

                                                       č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

                                                       č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Územní plán Hlušovice

Územní plán obce

Územní studie „ U Zastávky“ a „Prostřední louky“, podmíněno územním plánem vypracovat do roku 2015.

8.2.Rozpočet obce na rok 2017

10. Žádosti o informace

Informace lze získat osobní návštěvou obecního úřadu v úřední hodiny, nebo písemnou žádostí o informaci adresovanou na obecní úřad Hlušovice.

11. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat písemně poštou, nebo osobně na podatelně Obecního úřadu v Hlušovicích.

Lze využít také e-podatelny na internetových stránkách obce Hlušovice.

12. Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat písemně prostřednictvím podatelny Obecního úřadu v Hlušovicích, nebo e-podatelny na internetových stránkách obce Hlušovice.

13. Formuláře

Obec Hlušovice nemá zavedené žádné formuláře.

Formuláře pověřeného úřadu – Magistrátu města Olomouce lze získat na adrese : www.olomoucko.cz

Formuláře stavebního úřadu – odboru výstavby Městského úřadu ve Šternberku lze získat na adrese : www.sternberk.cz

14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

15. Předpisy

15.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákony v posledních zněních s prováděcími vyhláškami a výklady.

- ústava České republiky č. 1/1993 Sb.

- zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

- zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou pravomocí č. 314/2002 Sb.

- zákon o volbách do zastupitelstev obcí č. 152/1994 Sb.

- zákon o místním referendu č. 22/2004 Sb.

- zákon správní řád č. 500/2004 Sb.

- zákon o rozpočtovém určení daní č. 1/2005  Sb.

- zákon o účetnictví č. 563/91 Sb.

- zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

- zákon o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků č. 420/2004 Sb.

- zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.

- zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.

- zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

- zákon o ověřování č. 21/2006 Sb.

- zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.

- zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb.

- zákon o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.

- zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

- zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.

- zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

- zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb.

- zákon o ochraně krajiny a přírody č. 114/1992 Sb.

- zákon vodní č. 254/2001 Sb.

- zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

- zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.

- zákon ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.

- zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

- zákon o péči a zdraví lidí č. 20/1966 Sb.

- zákon zákoník práce č. 262/2006 Sb.

15.2. Vydané právní předpisy         č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

                                                       č. 2/2004 o znaku a praporu obce Hlušovice

                                                       č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,       přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

16. Úhrada za poskytování informací

16.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Pořizování kopií dokumentů 1.50 Kč za jednostranný formát A4, 2,00 Kč za oboustranný formát A4

Poskytnutí údajů z informačního systému 50 Kč

16.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

17. Licenční smlouvy

17.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou žádné vzory licenčních smluv

17.2. Výhradní licence

Nejsou výhradní licence

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

 

Program

UNOR 2018

UNOR 2018

Error page