Spolky v Hlušovicích

Spolek žen

Spolek žen Hlušovice je v naší obci činný od 21. srpna 2006. Pořádáme akce pro děti, některé z nich se každoročně opakují a  staly se nedílnou součástí určitého období v roce (dětský maškarní karneval, čarodějnice, drakiáda, uspávání broučků, mikulášská nadílka). Začaly jsme organizovat zájmovou činnost pro děti i dospělé. Snažíme se o to, aby bylo v naší obci živo. Potkáváme se, seznamujeme se, bavíme se – prostě žijeme.

Spolek seniorů

V obci již po mnoho let působí spolek seniorů, který organizuje každoročně dva zájezdy, dále pak vánoční posezení, MDŽ a také se aktivně zapojuje do dalších obecních akcí.

Spolek rybářů

Rybáři každoročně organizují jarní spouštění vodníka, podzimní výlov a ples v Hlušovicích.

Spolek přátel MŠ Hlušovice

V současné době především organizují ples MŠ Hlušovice.

Skauti

V posledních letech se aktivně zapojují do obecního života.

Stolní tenisté

Organizace turnajů.

Hlušovičtí farníci

Vánoční a Velikonoční akce/bohoslužby, Hlušovické hody