Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Starosta

Jaromír Malý (tel: 737 116 283)

Místostarosta

RNDr. Sylva Adamovská

Zastupitelé

Patrik Šuba
Mgr. Ivona Urbišová
Kateřina Slavíčková
Ing. Eva Jurková
Mgr. Lenka Gillová
RNDr. Pavel Adamovský Ph.D.
Jiří Seifert

Finanční výbor

Ing. Eva Jurková, (předseda)
Jiří Seifert, Jaroslava Kačerová

Kontrolní výbor

Kateřina Slavíčková, (předseda)
Patrik Šuba, RNDr. Pavel Adamovský Ph.D.

Sociální komise

Mgr. Ivona Urbišová, (předseda)
Marie Chytilová (sociální oblast), Hana Křížová (sociální oblast), JUDr. Miroslav Müller (sportovní oblast),
Kateřina Slavíčková (kulturní oblast)

Stavební komise

Patrik Šuba, (předseda)
Jaromír Malý